Što znamo o povijesnom Isusu: A glimpse from E. P. Sanders

Knjiga E. P. Sandersa. A remarkable achievement indeed!

Moj interes prema povijesti ranog kršćanstva javio se otprilike na drugoj godini studija povijesti. U tom me kontekstu posebno zaintrigirala problematika povijesnog Isusa koja pretpostavlja nastojanja povjesničara, teologa, sociologa religije, antropologa Read more

Read more