Isus iz Nazareta smješten u povijesno-kulturološki kontekst

Knjiga američkog povjesničara i teologa koja donosi detaljne argumente u korist poveznice između Isusa i židovskog apokalipticizma.

Posljednji se tekst bavio pojmom židovskog apokalipticizma nastojeći objasniti osnovne karakteristike te razloge njegova nastanka i popularnosti među židovskom populacijom u antici. Read more

Read more

Što znamo o povijesnom Isusu: A glimpse from E. P. Sanders

Knjiga E. P. Sandersa. A remarkable achievement indeed!

Moj interes prema povijesti ranog kršćanstva javio se otprilike na drugoj godini studija povijesti. U tom me kontekstu posebno zaintrigirala problematika povijesnog Isusa koja pretpostavlja nastojanja povjesničara, teologa, sociologa religije, antropologa Read more

Read more

Isus iz Nazareta: između mita i povijesti

Postoji nešto jedinstveno u susretu povjesničara s Isusom iz Nazareta. Zbog jednostavne činjenice da je upravo on danas središte, ishodište, cilj i usmjerenje najpopularnije religije svijeta, povijesna istraživanja njegova života uvijek potenciraju različite kontroverze i reakcije. Ne čudi da Read more

Read more